RANG LISTA KANDIDATA SA PODRUČJA OPĆINE JABLANICA ZA UČEŠĆE U CIKLUSU OBUKA „POKRENI SVOJ POSAO“ U OKVIRU PROJEKTA „LiNK4StartUps“