RANG LISTA KANDIDATA ZA UČEŠĆE NA II. CIKLUSU OBUKA „POKRENI SVOJ POSAO“ U OKVIRU PROJEKTA „LiNK4StartUps“