RANG LISTA KORISNIKA GRANT SREDSTVA U OKVIRU PROJEKTA „LiNK4StartUps“

Povodom Javnog poziva za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivnja grant i mentorske podrške u okviru projekta „LiNK4StartUps“, a na osnovu Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava i Odluke o imenovanju Komisije, Grad Mostar objavljuje:

RANG LISTU KORISNIKA GRANT SREDSTAVA U OKVIRU PROJEKTA

 „LiNK4StartUps“ – II. CIKLUS

Rang listu možete pogledati ovdje:

Kandidati koji su ostvarili pravo na dodjelu granta će biti obaviješteni o datumu i lokaciji potpisivanja Ugovora.

Mostar, 07.03.2023.

Grad Mostar

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK

Related Posts