Rasprava o Zakonu o privrednim društvima

13.11.2017. godine, u prostorijama Udruženja LiNK je održana rasprava na temu Zakona o privrednim društvima. Udruženje LiNK i Udruženje NBR, zajedno sa članicama LEDnet mreže kontinuirano rade na poboljšanju ekonomskih politika kroz jasno identifikovanje problema sa kojima se suočavaju privrednici te radom na njihovom otklanjanju.

Identifikovane su određene manjkavosti u Zakonu o privrednim društvima te je organizovana rasprava koja je okupila predstavnike javnog, privatnog i nevladinog sektora s ciljem analize i kreiranja prijedloga za izmjenu pomenutog Zakona.

Na raspravi je predstavljen i razmotren prijedlog Inicijative za izmjenu Zakona. Kroz interaktivnu diskusiju su istaknuti glavni problemi sa kojima se poduzetnici susreću prilikom same registracije ali i kasnije, tokom poslovnog ciklusa preduzeća. Naglašen je problem preobimne administracije, kompleksnih procedura nadležnih organa, neusaglašenosti propisa i procedura u različitim dijelovima BiH kao i problem nejasnih zakonskih propisa koji ostavljaju prostor za subjektivno odlučivanje nadležnih organa o segmentima koji nisu detaljno propisani. Također naglašena je važnost ujednačavanja iznosa i raspona prekršajnih kazni u skladu sa težinom prekršaja. Predložene su dopune prijedloga Inicijative za izmjenu Zakona, te zadužena saradnica gđa. Amra Vučijak da iste uvrsti u Inicijativu.

Zaključeno je da je izmjena Zakona o privrednim društvima od velikog značaja za bh. privredu te da treba poduzeti mjere kako bi Inicijativa za njegovu izmjenu bila upućena nadležnim organima vlasti.

Rasprava je organizovana u okviru Programa održivosti civilnog društva (CSSP), u okviru komponente „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj.

Related Posts