Razvoj turističkog proizvoda

U cilju doprinosa  povećanju ponude outdoor turizma u području jugoistočne Hercegovine, 14.6. i 15.6. 2016. u Trebinju  je provedena obuka za jačanje kapaciteta  individualnih lokalnih aktera za razvoj turističkog proizvoda.

 

Na obuci je učestvovalo oko 20 predstavnika koji dolaze iz  turističkih agencija,  pružatelja usluga na otvorenom, proizvođača tradacionalne hrane, avanturističkih asocijacija i dr.  iz četiri hercegovačke općine/opštine: Ljubinje, Trebinje, Ravno i Neum. Glavne teme su bile kreiranje i razvoj poludnevnih,  jednodnevnih izleta u pojasu Via Dinarica Plave staze ( hodanje, brdski biciklizam, speleologija…), te  višednevnih  itinerara koristeći  potencijal  lokalnih resursa za razvoj turizma u ovom području.

Obzirom da je ova obuka finansirana od Europske unije, u okviru prekograničnog projekta BiH sa Hrvatskom  „Održivi razvoj turizma-Preko hercegovačkih staza do dubrovačkih Elafita“, to je bila dobra prilika da se razgovara na temu valorizacije ukupnih lokalnih resursa, te kreiranje itinerara koji koriste u potpunosti  lokalnu kulturnu i prirodnu baštinu.

Posebno je bilo intresantno za učesnike da sudjeluju u kreiranju moguće turističke ponude sa konkretnim primjerima.

Via Dinarica Plava staza sa tri pješačke i tri biciklističke staze, dužine oko 150 km, smještene između 0 i 1756 m nadmorske visine,  provučene kroz dvije susjedne zemlje, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, sa preko 250 tačaka interesa  koje predstavljaju  zanimljive lokacije turističkih resursa ovog područja, predstavljaju bogat resurs za kreiranje turističkih ponuda, posebno za turiste koji dolaze u Dubrovnik, Mostar i Neum.

Obuku je vodio gosp. Zlatko Papac, menadžer putničke agencije iz Mostara, koji je svoje znanje i iskustvo stekao na međunarodnom nivou.

PRILOG

Related Posts