Regionalna razmjena prakse upravljanja otpadom

U periodu 17-19.12.2019 u Crnoj Gori su održani susreti i razmjena prakse upravljanja otpadom između predstavnika 6 opština i lokalnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore.

Događaji su organizovani u okviru projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“, kojeg implementira Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK (BiH) u partnerstvu sa općinom Jablanica (BiH), opštinom Šavnik (CG), te Pčelarskim udruženjem Matica, Pljevlja (CG), a finansira Europska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 493.000 EUR. Implementacija projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“ je započela u oktobru 2019 godine, s ciljem uspostave integriranog sistema upravljanja otpadom u 6 opština (BiH: Jablanica, Konjic i Prozor-Rama; CG: Šavnik, Pljevlja i Žabljak) kroz među-opštinsku i regionalnu saradnju BiH i CG čime će se količina recikliranog otpada na ovom području uvećati za 5% do kraja 2021 godine.

   

Trenutna praksa na polju upravljanja otpadom bila je tema okruglog stola, „Analiza trenutne situacije upravljanja otpadom u 6 općina“, koji je održan 17.12.2019. godine u Šavniku. Događaju su prisustvovali predstavnici jedinica lokalne samouprave, javnih komunalnih preduzeća te predstavnici nevladinog sektora iz BiH i CG. Na okruglom stolu je razgovarano o trenutnom sistemu te mogućnostima za unapređenje prakse recikliranja i efikasnijeg upravljanja otpadom.

   

Tokom studijske posjete predstavnici općina i javnih komunalnih preduzeća iz BiH su posjetili preduzeća Čistoća d.o.o. i Deponija d.o.o. u Podgorici, te Komunalno d.o.o. u Tivtu kao primjere dobre prakse upravljanja otpadom u Crnoj Gori. Ovom prilikom su predstavljeni sistemi prikupljanja, sortiranja i upravljanja otpadom te njihov  uticaj na okoliš, kvalitet života i privredni razvoj.

 

Related Posts