Sa „Dana meda i zdrave hrane“ u Danilovgadu poručeno: smanjiti nelegalno odlaganje otpada i štititi pčele!

U Kući meda u Danilovgradu, održani su „Dani meda i zdrave hrane“, kulturno-ekološka manifestacija na kojoj su upućene poruke važnosti smanjenja bacanja smeća u okoliš i neraskidive veze smanjenja zagađivanja prirodne i okoliša u cjelini sa očuvanjem pčelinjih staništa.

Manifestacija je održana u organizaciji pčelarskog udruženja MATICA Pljevlja, u saradnji sa partnerima Opština Šavnik (CG), Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar (BiH) I Općina Jablanica (BiH), u sklopu projekta “Zajednički napori za 5% manje otpada”.

Smanjiti količinu otpada koji se nelegalno odlaže u prirodu

Na predavanjima i prezentacijama na teme pčela, reciklaže u pčelarstvu te rezultatima projekta “Zajednički napori za 5% manje otpada” podvučena je tijesna veza očuvanja prirode sa očuvanjem prirodnog svijeta, a pogotovo pčela. Pozdravljen je dosadašnji uspjeh projekta u ostvarenim aktivnostima na podizanju svijesti i realnom smanjenju količine otpada koji se odlaže u prirodu u projektom obuhvaćenim opštinama Crne Gore i BiH.

„Postignut je značajan rezultat u cilju projekta da se 5% smanji količina otpada koji se odlaže u prirodu u opštinama Šavnik, Pljevlja i Žabljak u Crnoj Gori te Konjicu, Jablanici i Prozor-Rami u BiH„ – poručio je Tomislav Majić, predsjednik Udruženja LiNK.

Ako uništimo pčele, uništit ćemo svoju budućnost

Poznato je da su pčele nužne za oprašivanje biljnog svijeta te da bi njihov nestanak značio i nestanak ljudske civilizacije. U tom kontekstu raspravljano je o značaju pčele za prirodni svijet i potrebi da šira zajednica brine o okolišu, ali i ulaže u pčelarstvo. Ocijenjeno je da su ulaganja u taj sektor i dalje nedovoljna da se pčelarstvo očuva i dosegne svoj potencijal. Uprkos tome, pčelarstvo u Crnoj Gori je u ekspanziji, broj pčelarskih zajednica i pčelara se povećava.

„Pčelarstvo ima značaj za očuvanje biodiverziteta. Kako se kaže – ‘bez pčela nema jela’, nema proizvodnje hrane i to je značaj koji je izniman za širu društvenu zajednicu. Ekologija je iznimno važna za život, zdravlje i produktivnost pčelinjih zajednica.“, istakao je Žarko Dragašević, predsjednik Pčelarskog udruženja Matica Pljevlja.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Dani meda i zdrave hrane“ su organizovani u sklopu projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“, kojeg finansira Evropska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora. Konačna poruka sa skupa je jasna – važno je nastaviti napore na smanjenju otpada, razvoju reciklaže i ukupnoj zaštiti prirode jer se našim radnjama danas štiti naš okoliš sutra.

 

Related Posts