Sa studentima Poslovne informatike…

Udruženje LiNK je 14.12.2018. godine, u svojim prostorijama ugostilo studente Poslovne Informatike Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru. Događaju je prisustvovao prof. Veldin Ovčina zajedno sa studentima završne godine I ciklusa studija Poslovne informatike.

Ovom prilikom gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK i gđa. Majda Penava, stručni saradnik Udruženja LiNK su studentima predstavile EDU LAB projekat koji se bavi problemima i izazovima mladih osoba iz Dunavske regije. Razgovarano je mogućnostima te trenutnom stanju u dualnom obrazovanju na Univerzitetu Džemal Bijedić, gdje su uočeni pozitivni trendovi po pitanju saradnje sa preduzetnicima. Naime, pored obavezne prakse za studente završnih godina, određeni fakulteti, a između ostalog i Ekonomski fakultet, su pokrenuli brojne aktivnosti i praktične zadatke za studente, a sve s ciljem  povezivanja studenata sa poslovnim sektorom i kreiranja kvalitetnog budućeg kadra.

Studenti su predstavili svoja iskustva po pitanju prakse tokom studija te raznolike ideje i kreativan poduzetnički duh.

Istaknuto je da je saradnja svih aktera i konstantno prilagođavanje potrebama tržišta rada ključ za zadržavanje mladih ljudi da studiraju i rade u BiH.

Ovom prilikom najavljeno je i potpisivanje Memoranduma o razumijevanju između Udruženja LiNK i Ekonomskog fakulteta po pitanju organizovanja prakse za studente, čime će se ova dugogodišnja saradnja i formalizovati. Naglašeno je kako će Udruženje LiNK će pružiti podršku svim studentima ali i mladim ljudima sa poduzetničkim idejama da dođu do ostvarenja svojih ciljeva.

 

Related Posts