Saradnjom do boljeg poslovnog okruženja

LiNK je u proteklom periodu održao niz radnih sastanaka sa poduzetnicima iz različith sektora privrede (turizam, drvo, metal…) kao i sa predstavnicima javnih i visoko-obrazovnih institucija iz regije Hercegovine. 

Na sastancima je razgovarano o sveukupnom poslovnom okruženju. Razgovarano je problemu odliva mozgova, neusklađenosti obrazovnih sistema sa potrebama tržišta rada, administrativnim i drugim preprekama sa kojima se poduzetnici svakodnevno susreću na terenu.

Kroz interaktivne diskusije su predložene aktivnosti i mjere koje bi mogle dovesti do unapređenja poslovanja MSP ali i unapređenja cjelokupnog poslovnog okruženja, gdje je kao ključni faktor za uspjeh naglašena saradnja sa NVO sektorom i visoko-obrazovnim institucijama.

LiNK će u narednom periodu aktivno raditi na realizaciji predloženih mjera te na uspostavljanju i održavanju saradnje sa akterima ključnim za unapređenje poslovnog okruženja.

Related Posts