Sastanak sa predstavnicima Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije na temu izmjene Zakona o privrednim društvima FBiH

21.11.2017. godine, u Sarajevu je održan sastanak sa sekretarom ministra Federalnog ministarstva energije, inustrije i rudarstva, g. Buljanom na temu izmjene Zakona o privrednim društvima FBiH. Sastanku su prisustvovali g. Enver Sarvan, izvršni direktor NBR-a i gđa. Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK.

Sastanak je organizovan na inicijativu Udruženja NBR Gradačac/Modriča i Udruženja LiNK Mostar, koji kroz kampanju “Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta” u okviru CSSP programa, i uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj, rade na zagovaranju za izmjenu Zakona.

Predstavljene su dosadašnje aktivnosti na polju zagovaranja za izmjenu Zakona, te MAPA ubrzanja procesa registracije poslovnih subjekata sa prijedlozima za izmjenu.

Gosp. Buljan podravio je aktivnosti NBR i LiNKa na realiaciji mjera za poboljšanje poslovnog okruženja za MSP.

Nadležno Ministarstvo je primilo Inicijativu LiNK i NBR te će se razmotriti koje od predloženih mjera se mogu uvrstiti u tekst nacrta Zakona.

Related Posts