Sastanak stručnog savjetodavnog tijela LEDnet

Dana 28.09.2017. i 29.09.2017. godine se u Hotelu „Garden City“ u Konjicu održan sastanak Stručnog tijela Mreže LEDNet. Na sastanku je bio prisutan dio članica LEDNet-a koji treba preuzeti i obavljati ulogu stručno-konzultativnog tijela koje će raditi na daljnjem profiliranju, fokusiranju, aktivaciji resursa kao i na dogradnji LEDNet Mreže kroz podršku CSSP Programa. Dogovoreno je kako će realizacija Programa trajati do 30. lipnja. 2018. godine, te kako će isti biti proveden kroz 3 faze. Prva faza obuhvatiti će kreiranje mreža i identificiranje problema, druga provedbu kampanja zagovaranja kroz rješavanje identificiranih sektorskih problema, dok će treća faza obuhvatiti kreiranje i provedbu strategije održivosti kao i komunikaciju s građanima.
Naglašeno je kako se ulazi u posljednju godinu realizacije Programa, te je potrebno aktivirati sve raspoložive resurse LEDNet-a kako bi se dao doprinos rješavanju identificiranih potreba i unaprijeđenu poslovnog okruženja. Također, imajući u vidu činjenicu kako je LEDNet fokusiran na suradnju i rad s ciljnim grupama, logično je i nastojanje da se osigura puna javnost, transparentnost i dostupnost Mreže za usuglašavanje i rješavanje problema članova, a prije svega privrednika.

Related Posts