Sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže  

Dana 29.09.2017. godine u Hotelu „Garden City“ u Konjicu održan je sastanak Stručnog tijela LEDnet Mreže.Učešće na sastanku uzeli su predstavnici članica LEDnet mreže koji će u narednom periodu preuzeti i obavljati ulogu stručno-konsultativnog tijela koje će raditi na daljnjem profiliranju, fokusiranju, aktivaciji resursa kao i na dogradnji Mreže.

Fokus rada Stručnog tijela je praćenje procesa Kampanje za ubrzanje procesa registracije privrednih subjekata i Kampanje za smanjenje parafiskalnih nameta s ciljem rasterećenja poslovanja privrednih subjekata i stvaranja boljeg poslovnog okruženja.

Sastanak je održan u okviru Programa Održivosti Civilnog Društva u BiH (CSSP) koji finansira USAID.

Related Posts