.Sastanak zajedničkog projektnog tima „Razvoj održivog turizma – Od hercegovačkih staza do Elafitskih otoka“

U Mostaru, 27.1.2015. u sjedištu Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK koji je nositelj projekta „Razvoj održivog turizma – Od hercegovačkih staza do Elafitskih otoka“ sastali su se na 1. Sastanku zajedničkog projektnog tima, predstavnici partnera Projekta: DURA iz Dubrovnika,  Općina Ravno,  ATA BiH i OXFAM. Sastanku nisu nazočili iz opravdanih razloga Turistička zajednica Dubrovnika (nositelj projekta u Hrvatskoj ), te partneri UHPA-Udruženje hrvatskih putničkih agencija i Kallipolis iz Italije.

Na sastanku je formiran 8-člani Upravni odbora Projekta, te su detaljno prezentirane projektne aktivnosti, Plan komunikacija, te se razgovaralo o pripremi prvih aktivnosti.

Rezultat sastanka je usaglašeni Akcioni plan za sve aktivnosti projekta, dogovor za realizaciju,  te usvojeni memorandum koji će svi partneri  koristiti za vanjsku komunikaciju.

Projekat „Razvoj održivog turizma – Od hercegovačkih staza do Elafitskih otoka“ se implementira u okviru Programa  IPA Prekogranična saradnja Hrvatska-BiH 2007-2013, na period od dvije godine, a ukupna mu je vrijednost 505.930,37 EUR,  od čega EU finansira 83,63%.

Područje na kojem će se realizovati sve projektne aktivnosti za podršku zajedničkom razvoju i promociji turističke ponude je dio  jugoistočne Hercegovine ( općine: Ravno, Neum,  Trebinje i Ljubinje) i dubrovačkih otoka Elafita: Koločep, Lopud i Šipan,  i to  putem promocije biciklističkih i planinskih staza, pješačkih staza,  lokalnih tradicionalnih proizvoda i hrane, seoskih gazdinstava,  prirodne, kulture, historijske, sakralne baštine i dr.) uz primjenu koncepta tzv. „difuznih hotela“  korištenjem talijanskih iskustava, gdje bude moguće.

Cilj projekta je također  doprinijeti povećanju ponude outdoor turizma u projektnom području jačanjem kapaciteta  individualnih lokalnih aktera i novim turističkim proizvodima- staze, što stvara uvjete za organiziran i siguran obilazak područja.

Osim toga projektni cilj je obnoviti i nekadašnje  veze  i aktivnosti  između stanovništva  dvije zemlje u  pograničnom području Bosne i Hercegovine i Hrvatske. Promovirati slobodan tok turista!

eulogo bih hr

This project is funded

by the European Union

Related Posts