Smanjenjem opterećenja za poduzetnike do povećanja konkurentnosti i održivosti MSP

Nakon provedenog istraživanja i pregleda parafiskalnih nameta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji, u prostorijama Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, održana je fokus grupa na kojoj je razmatran Nacrt Analize parafiskalnih nameta u HNK/Ž. Učešće na događaju uzeli su predstavnici nadležnih ministarstava, jedinica lokalne samouprave, nevladinih organizacija i poduzetnika. Na ovaj način otvoren je dijalog predstavnika sva tri sektora, usmjeren prema reviziji, smanjenju ili ukidanju parafiskalnih nameta. Predstavljen je način istraživanja, rezultati dobiveni Analizom parafiskalnih nameta u HNK/Ž, komparacija nameta po općinama, a najavljeno je i uspostavljanje registra parafiskalnih nameta u Hercegovačko-neretvanskom kantonu/županiji.

Ispred domaćina predsjednik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić je istaknuo kako je cilj uspostave registra parafiskalnih naknada u tome da se doprinese općem poboljšanju poslovnog okruženja na nivou HNK/Ž, čiji će konačni rezultat biti pokretanje inicijativa za revidiranje parafiskalnih naknada na nivou jedinica lokalne samouprave do eventualnog smanjenja, ukidanja ili nadoknade iz nekih drugih izvora.

Opšti zaključak fokus grupe jeste da su inicijative za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta nužne, kako bi se poboljšalo sveukupno poslovno okruženje u svim općinama HNK/Ž, te je na tom polju nužna saradnja i podrška kako javnog tako i privatnog i nevladinog sektora. Eliminacijom ili smanjenjem parafiskalnih naknada poduzetnici bi osjetili pozitivne učinke u pogledu: boljeg okruženja, za rad i razvoj, a smanjenje opterećenja za malo i srednje poduzetništvo (MSP) i zaposlenike doprinijelo bi konkurentnosti i održivosti poslovnih poduhvata, te povećanju broja MSP/obrta a time i zapošljavanja.

Aktivnosti na sprovođenju istraživanja i pregleda parafiskalnih nameta realizuju se u okviru kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“. Projekat realiziraju Nezavisni biro za razvoj (NBR) i Udruženje za poduzetništvo i posao LINK Mostar, u sklopu PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BiH (CSSP program), koji finansira Američka agencija za međunarodni razvoj – USAID

Related Posts