Strateško planiranje i EFEKT mreža

U periodu 21.-22.06. predstavnici Udruženja LINK su uzeli učešće na dvodnevnom treningu „Strateško planiranje i EFEKT mreža“ koje je održano u Neumu.

Na radionici je kreiran Strateški plan mreže u čijoj su izradi tokom CSSP programa sudjelovali i predstavnici Udruženja LINK. Izvršena je analiza unutrašnjeg i vanjskog okruženja, rađeno je na strateškom fokusiranju, te postavljanju strateških ciljeva i prioriteta.

Aktivnost je održana kao dio CSSP programa, kojeg finansira Američka agencija za međunarodni razvoj USAID,  pri čemu je ostvarena sinergija u radu između koordinatora različitih sektora unutar programa.

Related Posts