Studenti Ekonomskog fakulteta u posjeti Udruženju za poduzetništvo i posao LiNK

Dana 16.03.2015 Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar posjetili su studenti treće godine Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, gdje im je Alisa Gekić stručni saradnik za koordinaciju predstavila aktivnosti LINKa i rada LEDnet mreže. Studenti su imali priliku da čuju primjere iz prakse, kako da svoju biznis ideju realiziraju, kome da se obrate i na koji način da dođu do podrške u svijetu biznisa.

Obzirom da se radi o studentima koji pohađaju smjer poduzetništvo i istraživanje tržišta posebnu pažnju su posvetili Platformi rada MSP.
U skladu sa navedenim, predstavljena je metodologija izrade Platforme, analize sa akademskim zajednicama, te sam postupak kreiranja Platforme.
Učesnicima je predstavljen i CSSP Program s osvrtom na ciljeve i planirane aktivnosti, s posebnim osvrtom na portal www.poslovnookruzenje.ba koji će predstavljati elektronsku verziju Platforme – zahtjevi i preporuke za poboljšanje poslovnog okruženja.

 

Related Posts