Tag

BLIDINJE
U okviru projekta AID 012003 – NaturBosniaHerzegovina: zaštićena područja i održivi razvoj kojeg  finansira Italijanska agencija za razvojnu saradnju (Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo – AICS) a implementira italijanska organizacija CISP (Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei Popoli) sa italijanskim i bosansko-hercegovačkom partnerima, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK je realizovalo niz aktivnosti...
Read More
U skladu sa Javnim pozivom za učešće na obukama „Pokreni svoj posao“ s ciljem ostvarivanja grant i mentorske podrške u okviru projekta „NaturBosniaHerzegovina“, a na osnovu Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele grant sredstava i Odluke o imenovanju Komisije, te dodjeljenih bodova, Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK objavljuje finalnu rang listu korisnika grant sredstava...
Read More
Velika prilika za promociju i valorizaciju kulturnog nasljeđa došla je kroz implementaciju projekta PRONACUL – Promocija prirodnog i kulturnog naslijeđa u svrhu razvoja održivog turizma u zaštićenim područjima. Riječ je o međunarodnom projektu koji će raditi na promociji i unapređenju upravljanja kulturnom baštinom koja je pod zaštitom UNESCO-a, u svrhu razvoja održivog turizma i transnacionalne...
Read More