Tag

crna gora
LINK je sa partnerima započeo proces uvođenja jedinstvene turističke ponude i zajedničke prodaje ulaznica za muzeje i lokacije kulturno historijskog nasljeđa u prekograničnom području Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Ponuda bi bila bazirana na digitalnim alatima i podržana jedinstvenim software-om. Uloga tour operatera ili drugog zainteresovanog turističkog aktera bi bila da koordinira ponudu i...
Read More
Danas su u Danilovgradu otvorene prostorije Kreativnog centra koje su adaptirane i opremljene u okviru projekta „Kreativne industrije za zapošljavanje bez granica“ koji se implementira uz podršku EU. Centar će služiti kao multidisciplinarni prostor u kojem će se na inovativan način podržati razvoj kreativnih industrija i omogućiti kreiranje novih radnih mjesta, a svi zaintersovani moći...
Read More
U periodu 17-19.12.2019 u Crnoj Gori su održani susreti i razmjena prakse upravljanja otpadom između predstavnika 6 opština i lokalnih komunalnih preduzeća iz Bosne i Hercegovine i Crne Gore. Događaji su organizovani u okviru projekta „Zajednički napori za 5% manje otpada“, kojeg implementira Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK (BiH) u partnerstvu sa općinom Jablanica...
Read More