Tag

parlament
U Prijedlogu Zakona o poduzetničkoj inicijativi, koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru donošenja, kao subjekti poduzetničke infrastrukture, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri.  Pojmovnim određenjem ovih subjekata niz organizacija koje pružaju podršku razvoju poduzetništva, kao što su razvojne agencije, udruženja, klasteri, tehnološki parkovi nisu prepoznate Zakonom. Ove organizacije...
Read More