Tag

strukovne škole
Mreža organizacija za ekonomski razvoj BiH- LEDnet i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK su  28. marta 2018. godine održali okrugli stol sa predstavnicima javnog, privatnog i NVO sektora na temu „KUDA IDE OBRAZOVANJE I TRŽIŠTE RADA BIH“. Na okruglom stolu su se kroz interaktivnu diskusiju analizirale mogućnosti uvođenja dualnog sistema obrazovanja u BiH,...
Read More