Tag

ViaDinarica
Međunarodni dan planina obilježen je 11. decembra 2017. u Sarajevu, održavanjem konferencije Via Dinarica – platforma za održivi razvoj turizma i lokalni ekonomski rast u Bosni i Hercegovini, u okviru koje je prezentirana turistička ponuda duž Via Dinarica staza na području cijele BiH.
Read More