TechMet – Edukacija o novim tehnologijama u sektoru metalne industrije

Projekat TechMet – Edukacija o novim tehnologijama u sektoru metalne industrije se provodi u okviru WHAM programa kojeg provodi EISC u saradnji sa ENOVA a finansira USAID.

Cilj projekta TechMet je jačanje kapaciteta firmi iz sektora metalne industrije s ciljem unapređenja njihove konkurentnosti, pristupa novim tržištima te usklađivanju rada sa EU normama i standardima.

Kroz projekat će se ojačati kapaciteti ukupno 70 osoba od čega 30 nezaposlenih osoba te 40 osoba zaposlenih u sektoru kojima treba do-kvalifikacija u svrhu unapređenja rada i korištenja novih tehnologija.

Period implementacije projekta je 01.12.2020-30.04.2021.