Treninzi za kreiranje ” NOVOG MODELA UPRAVLJANJA”

Predstavnice Udruženja LiNK, Alisa Gekić, Direktorica Centra usluga i Majda Penava, Stručni saradnik, u periodu 26-28.06.2018. učestvuju na dvodnevnom treningu u Kecskemetu (Mađarska) s ciljem kreiranja “Novog modela upravljanja” koji sadrži prijedloge i preporuke za uvođenje dualnog sistema obrazovanja u visokom školskim institucijama.

Učešće na treningu uzeli su i predstavnici Udruženja Nezavisni biro za razvoj Gradačac/Modriča, Nasa Perspektiva Sarajevo, te Udruge poduzetnika UPIP Žepče.

Trening se održava u okviru EDU-LAB projekta koji finansira Evropska Unija, a implementiraju 22 partnera iz 11 zemalja u Dunavskom podneblju.

Cilj projekta je na održiv način povezati obrazovanje sa zapošljavanjem.

  

Related Posts