U 3 općine u BiH pokrenuto 36 novih biznisa kroz EU4Business projekt

Zahvaljujući projektu „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“, koji finansira Evropska unija u BiH, međuopćinsko lokalno partnerstvo Jablanica, Kakanj i Konjic je u proteklih 16 mjeseci kreiralo inkluzivni model podrške ranjivim kategorijama, koji obuhvata cjelokupni set usluga od ideje do biznisa i koji predstavljaju preduzetničku infrastrukturu. Posebna pažnja je posvećena poslovnim idejama koje se odnose na uključivanje mladih, ženske populacije, pripadnika nacionalnih manjina kao i osoba s invaliditetom.

„Danas na području ovih općina imamo 36 novih biznisa, od čega 13 u Jablanici, 12 u Kakanju i 11 u Konjicu koji upošljavaju više od 40 osoba koje su u većinskom vlasništvu žena i drugih ranjivih kategorija.”, poručila je Alisa Gekić, direktorica Centra usluga LiNK, Mostar tokom danas održane treće online konferencije na kojoj su prezentirani rezultati ovog uspješnog projekta ali i date preporuke za multipliciranje efekata podrške novim biznisima.

Ova međuopćinska suradnja tri lokalne zajednice s jedne strane, i Evropske unije s druge strane je omogućila snažnije uključivanje lokalnih zajednica u razvoj privrede u ovom dijelu BiH. „Općina Jablanica je izuzetno ponosna što je bila voditelj ovako značajnog projekta za podršku novim biznisima. Samo na području općine Jablanica pokrenuto je 13 novih biznisa, za koje su obezbjeđena grant sredstva za nabavku opreme i sufinansiranje troškova doprinosa za devet mjeseci“, istakao je Damir Šabanović, načelnik općine Jablanica.

Prilika za pokretanje vlastitog posla uključivala je i preduzetničku obuku „Pokreni svoj posao“ kroz koju je prošlo 111 osoba, među kojima su i oni koji spadaju u ranjive kategorije – 58 nezaposlenih žena, 4 predstavnika nacionalnih manjina, 15 osoba s invaliditetom i 11 žena starijih osoba.

„Iskoristile smo znanje stečeno na obuci koja se izvodi po metodologiji Međunarodne orgazacije rada, napravile poslovni plan i postale ponosne korisnice granta koji nam je omogućio pokretanje preduzeća.“, izjavila je Merima Kukić, direktorica nedavno pokrenute uspješne firme za proizvodnju i preradu organskog voća i povrća u Jablanici MOST M d.o.o.

Tridesetčetverogodišnji autoelektričar Emir Smolo iz Kaknja ostvario je san i nakon završene preduzetničke obuke pokrenuo uspješan autoservis koji osim njega zapošljava još dva radnika. Ovaj vlasnik Autoservisa RIME u Kaknju je dodao da upravo zahvaljujući podršci Evropske unije i Međunarodne organizacije rada kao i ljubavi prema poslu koju radi, svoju egzistenciju vidi u Bosni i Hercegovini.

EU4Business podrška novim biznisima pokazala se kao jako efikasna, posebno u smislu pružanja podrške ranjivim kategorijama pa su iz tog razloga ove tri lokalne zajednice kao i ostali članovi lokalnog partnerstva odlučni da nastave implementaciju projekta u budućnosti.

Projekt EU4Bussiness – za konkurentnu i inovativnu domaću ekonomiju, zajednički finansiraju Evropska unija (sa 15 miliona eura) i Savezna Republika Njemačka (sa 1,1 milion eura), a realizuju GIZ, UNDP i MOR. Cilj EU4Business projekta je da kroz finansijsku i tehničku podršku razvoju konkurentnosti i inovativnosti ojača kapacitete Bosne i Hercegovine za ekonomski rast i zapošljavanje.

Video prilog o projektu „Međuopćinskom saradnjom do bolje i inkluzivnije prakse podrške start-upima“ i uspješnim pričama novih poduzetnika možete pogledati na linku:  https://www.youtube.com/watch?v=cbjHK2YbF44

Related Posts