U Bugarskoj održani radni sastanci u okviru EDU LAB projekta

U Bugarskoj su, u periodu 23-26.04.2018. održani radni sastanci i treninzi u okviru projekta “Novo upravljanje tržištem rada u suradnji sa visokim obrazovanjem – EDU LAB”. Organizator događaja je bila općina Vratsa, jedan od projektnih partnera EDU LAB projekta.

Trenutno smo u završnoj fazi pripreme Novog modela upravljanja, koji će poslužiti kao policy dokument relevantnim interesnim skupinama, ponajviše visokoobrazovnim institucijama i predstavnicima privatnog sektora a sve s ciljem smanjenja odliva mozgova iz BiH kao i cijele Dunavske regije.

Kroz interaktivne radionice su razmijenjena iskustva projektnih partnera iz BiH, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Mađarske, Njemačke, Rumunije, Bugarske te Slovačke. Predstavnici visokoobrazovnih institucija iz Mađarske su predstavili sistem dualnog obrazovanja koji se u Mađarskoj uspješno primjenjuje u saradnji sa privatnim sektorom, što je svim učesnicima bilo posebno zanimljivo. Naglasak je ponovo stavljen  na uključivanje predstavnika privatnog sektora, kako bi dualni sistem obrazovanja uistinu zaživio.

Projekat EDU LAB se implementira u okviru Dunavskog transnacionalnog programa, uz finansijsku podršku Delegacije Europske Unije.

Related Posts