U Mostaru održan stručni skup o parafiskalnim nametima

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, Udruženja Nezavisni biro za razvoj NBR i Ministarstva privrede HNK/Ž, 09.06.2015. god. u Mostaru održan je stručni skup na temu: „MAPA PARAFISKALNIH NAMETA – prijedlozi i preporuke za smanjenje ili ukidanje“.
Na stručnom skupu prezentirana je MAPA za smanjenje ili ukidanje parafiskalnih nameta, a zatim se održala stručna rasprava o odabranoj vrsti parafiskalnih nameta (članarina turističkoj zajednici, opća vodna naknada – posebna naknada, naknada za općekorisnu funkciju šuma, kantonalne sudske takse i administrativne/upravne pristojbe, te notarske usluge).

Učešće na skupu uzei su predstavnici institucija i drugih aktera u čijoj nadležnosti su navedeni nameti koji su razmatrani na skupu (Federalno i kantonalno ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, Ministarstvo privrede HNK, Agencija za vodno područje Jadranskog mora Mostar, Turistička zajednica HNK), predstavnici USAID FAR projekta, OXFAM, predstavnici LEDnet mreže (UPIP Žepče, PLOD Bihać, PREDA Prijedor, Klaster Drvo Prijedor), predstavnici udruženja privrednika, te predstavnici MSP sektora.

U interaktivnoj komunikaciji učesnici su razgovarali o nametima koji su nametnuti od strane raznih nivoa Vlasti, te prijedlozima za smanjenje s ciljem rasterećenja privrede.
Osobno iskustvo iz svojih problema u poslovanju iznjeli su sami privrednici koji su bili pozvani na skup. 44% zarade jednog poduzeće izdvaja za razne poreze i naknade što čini BH poduzetnike nekonkurentne na tržištu, a samim time negativno utiče i na privlačenje stranih investicija.
Zajednički stav učesnika jeste važnost sinergijskog djelovanja i saradnje javnog, privatnog i nevladinog sektora pri izradi Zakona kako bi isti bili kreirani uz sasradnju sa privrednicima jer su upravo privrednici ti kojih se tiču, a posebno je istaknuta važnost namjenskog trošenja sredstava koja se naplaćuju po osnovu razniha nameta.

Sastanak je organiziran kao dio aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP), odnosno druge komponente koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja: Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta. CSSP program finansira USAID.

 

Related Posts