U MOSTARU ODRŽANA STRUČNO KONSULTATIVNA KONFERENCIJA: KAKO UNAPRIJEDITI JAVNO PRIVATNE KONSULTACIJE SA PODUZETNICIMA

Danas je u Mostaru održana stručno konsultativna konferencija na temu „Kako unaprijediti javno privatne konsultacije sa poduzetnicima“. Na konferenciji je kroz interaktivnu diskusiju, razgovarano o statusu javno privatnih konsultacija i poduzetničkoj infrastrukturi, predstavljene su prakse i iskustva zemalja članica Evropske unije  (Republike Hrvatske, Nizozemske i drugih zemalja) te je razgovarano o preporukama za poboljšanje napretka i harmonizacije zakonske regulative u skladu sa preporukama EU.

Prema riječima predsjednika Udruženja LiNK i člana Upravnog odbora Udruženja poslodavaca FBiH Tomislava Majića, komunikacija i odnos između vlasti i poduzetnika trebaju biti što bolji i otvoreniji.

U nekim situacijama komunikacija na nekim nivoima jako dobro funkcionira, a na nekim ne. Mi smo pobornici ideje da taj odnos između institucija vlasti i poduzetničkih struktura i u FBiH i na nivou države BiH treba biti što otvoreniji i da jednostavno sve odluke koje se tiču ekonomije moraju na neki način dobiti zeleno svjetlo i od predstavnika poduzetničkih udruženja”, naglasio je Majić.

S druge strane, kako je kazao, želja im je da se uslovi poslovanja u BiH ujednače, odnosno da se ujednače uslovi poslovanja u RS-u i u FBiH.

U ovom trenutku oni nisu ujednačeni. Ima puno potencijala da se to ujednači kroz saradnju ministarstava dva entiteta i da se u biti doprinese poboljšanju poslovnog okruženja i povećanju ukupnog BDP,  što je glavni cilj”, istakao je Majić.

Govoreći o neujednačenosti uslova poslovanja u RS-u i u FBiH, Majić kaže kako je, između ostalog, različit iznos doprinosa na rad, odnosno na plaće, te da su u ovom trenutku ti doprinosi povoljniji u RS-u.

Imamo već situacija gdje u nekim graničnim područjima ljudi zatvaraju obrte ili manje kompanije u FBiH i prelaze u RS, što smatramo da nije potrebno i poželjno. S druge strane, imamo probleme u pograničnom području s Republikom Hrvatskom gdje ljudi zatvaraju svoje obrte i prelaze raditi u Hrvatsku, jer u toj zemlji imaju pristup cijelom evropskom tržištu i puno se više ulaže u razvoj kompanija”, ustvrdio je Majić.

Mišljenja je kako je potrebno napraviti zajednički savjet za ekonomski razvoj.

Želimo da se kroz poboljšanje komunikacije između institucija vlasti na svim nivoima i institucija i organizacija koje predstavljaju poduzetnike naprave neki zajednički savjeti za ekonomski razvoj čiji bi se prijedlozi uvažavali pri donošenju zakona”, poručio je Majić.

Izvršna direktorica Udruženja LiNK Alisa Gekić istakla je kako je, prema posljednjem izvještaju OECD-a za BiH, naša zemlja ocjenjena najniže, odnosno 1,9 od maksimalno 5, što se, kako je kazala, smatra jako niskim, a to se upravo tiče javno- privatnih konsultacija.

Naš cilj je da radimo na stvaranju jačeg dijaloga i saradnje sa entitetskim ministarstvima i sa svim niovima jer ključno je da se radi na izgradnji kapaciteta i poboljšanju saradnje. Moramo raditi i na jačanju kapaciteta privatnog sektora budući da su oni pokretači. Kada govorimo o ocjeni, vještine poduzetnika rangirane su sa 2,4 od ukupno 5, tako da je neophodno da se izgrade kapaciteti i poduzetnika kako bi oni svoje zahtjeve artikulisali prema institucijama vlasti”, poručila je Gekić.

Nezadovoljstvo komunikacijom s institucijama vlasti izrazila je i poduzetnica Ema Badžak, vlasnica i direktorica firme MM d.o.o. Mostar.

Komunikacija je na niskom nivou i mislim da bi se naš glas trebao više čuti. Najviše im zamjeram to što nas ne pozivaju i što odluke donose bez nas privrednika”, naglasila je Badžak.

Pored toga, veliki problem predstavlja i različito definisanje i tumačenje određenih pojmova i propisa u odnosu na praksu EU. Jedan od najvažnijih primjera je Nacrt Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH, kojim je definisano da se potpornim poduzetničkim institucijama u FBiH smatraju poslovni subjekti koji su osnovani s ciljem sticanja dobiti, što je suprotno stavovima i praksi Evropske unije i što će direktno uticati da Federacija BiH zvanično izgubi veći broj poduzetničko-potpornih institucija koje trenutno djeluju, kao i  „moć“ povlačenja EU fondova.

Na konferenciji je predstavljena praksa i iskustvo susjedne Republike Hrvatske te drugih zemalja EU po pitanju definisanje poduzetničke infrastrukture. Gđa. Ivanka Pažin, pomoćnik pročelnika Grada Ploča te gđa. Jelena Mihalj ispred Razvojne agencije Grada Ploče (PLORA) su predstavile iskustva i praksu u Hrvatskoj, sa posebnim osvrtom na potporne poduzetničke institucije.

Zaključeno je da je neophodna izmjena Zakona o poduzetničkoj infrastrukturi FBiH za jačanje uloge poduzetničkih potpornih institucija u kreiranju povoljnog poslovnog okruženja, te usklađivanje iste u skladu sa najboljom praksom Evropske unije.

Događaj je organizovan u okviru implementacije projekta “Poboljšanje javno privatnih konsultacija sa MSPa”, koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u okviru programa MATRA.

Related Posts