U organizaciji LiNK-a rasprava o ubrzanju registracije biznisa u FBiH

U organizaciji Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i suorganizaciji Ministarstva privrede HNK/Ž danas je održan sastanak na temu „Ubrzanje procesa reformi registracije biznisa u sudovima FBiH“. Učešće na sastanku su uzeli predstanici sva tri sektora, Federalno Ministarstvo enrgije, industrije i rudarstva; Federalno Ministarstvo razvoja, poduzetništva i obrta; Federalno Ministarstvo trgovine; Ministarstvo privrede HNK/Ž; Gospodasrka komora Grada Mostara; Gospodarska komora HNK/Ž, Općinski SUD Zenica; te predstavnici MSP sektora.

Na sastanku su prezentirani rezultati iz prakse i primjeri registracije biznisa, aktuelna zakonska regulativa koja reguliše rad i registraciju MSP u FBiH, a predstavljena je i MAPA ubrzanja procesa registracije biznisa koja identifikuje trenutno stanje „položaj“, sve naredne korake  i odgovorne osobe i institucije za svaki od koraka.

Zakon o privrednim društvima FBiH kao jedan od reformski zakona usvojen je od strane Predstavničkog doma i Doma naroda Parlamenta FBiH, no isti još uvijek nije objavljen u Službenim novinama FBiH. Iako Zakon ne donosi sistemsko unaprijeđenje i u suštini je prečišćeni tekst prethodnog Zakona, sa određenim izmjenama značajnim za unapređenje poslovanja i usklađivanje sa Zakonom o registraciji privrednih subjekata, njegovim usvajanjem se učinio određeni pomak u pravnoj sigurnosti, te je nophodno njegovo zvanično objavljivanje u Službenim novinama FbiH, jedan je od zaključaka Skupa.

Sastanak je organiziran kao dio aktivnosti PROGRAMA ODRŽIVOSTI CIVILNOG DRUŠTVA U BIH (CSSP), odnosno druge komponente koja se odnosi na kampanju javnog zagovaranja:Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta. CSSP program  finansira USAID.

Related Posts