U ponedjeljak na dnevnom redu Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH – ORGANIZACIJE CIVILNOG DRUŠTVA ZAHTJEVAJU IZMJENU ZAKONA O PODUZETNIČKOJ INFRASTRUKTURI FBIH

U Prijedlogu Zakona o poduzetničkoj inicijativi, koji je Vlada Federacije BiH uputila u parlamentarnu proceduru donošenja, kao subjekti poduzetničke infrastrukture, definisane su poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri. 

Pojmovnim određenjem ovih subjekata niz organizacija koje pružaju podršku razvoju poduzetništva, kao što su razvojne agencije, udruženja, klasteri, tehnološki parkovi nisu prepoznate Zakonom. Ove organizacije nisu osnovane sa ciljem ostvarivanja dobiti niti su registrovane za djelatnosti iz oblasti privrede, niti su upisani u sudski registar, a svi ovi uslovi su  Zakonom određeni za poduzetničke potporne institucije.

U ponedjeljak na dnevnom redu: razvojne agencije, udruženja, klasteri, tehnološki parkovi moraju biti prepoznati Zakonom

Zbog navedenog LINK Poduzetnički centar i Udruženje poslodavaca FBiH zajedno sa organizacijama civilnog društva uputilo je inicijativu za izmjenu Prijedloga zakona i zahvaljujući amandmanskom djelovanju gospodina Čavalića, Vlada Federacije BiH je na svojoj 23. sjednici u decembru 2023. godine prihvatila amandmane na član 4. tačka k) i član 7.stav (1) Prijedloga zakona, prema kojima, i udruženja i fondacije  koje su registrovane za djelatnosti koje unapređuju razvoj poduzetničke infrastrukture i/ili koje se bave i/ili promoviraju istraživanje, inovacije i tehnološki razvoj u poslovnom sektoru mogu biti subjekti poduzetničke potporne infrastrukture  i osnivači poduzetničke infrastrukture“.

Međutim, Amandman na član 6. stav (1), kojim je propisano da su subjekti poduzetničke infrastrukture poduzetničke zone, poduzetničke potporne institucije i tehnološko-poduzetnički centri, registrovani kod nadležnog suda za registraciju određenog oblika poduzetničke infrastrukture,  Vlada Federacije je odbila.  U obrazloženju se navodi da se Zakonom želi uvesti red, te registraciju poduzetničkih potpornih institucija obaviti na jednom mjestu tj. kod nadležnog. suda u cilju jasne definicije osnovne djelatnosti poduzetničkih potpornih institucija”, itd..

Dato obrazloženje, kao i stav (1) člana 6. Prijedloga zakona u koliziji je sa čl. 18. i 19. Prijedloga Zakona kojim je decidno utvrđeno da Ministarstvo uspostavlja i vodi Registar poduzetničke infrastrukture u koji se upisuju subjekti poduzetničke infrastrukture kao i da su subjekti poduzetničke infrastrukture nakon registracije kod nadležnog tijela dužni Ministarstvu dostaviti zahtjev za upis u Registar sa traženim podacima, itd….

Postojeće organizacije poduzetničke potporne infrastrukture  su registrovane u različitim organizacionim oblicima. Formulacija: „registrovani kod nadležnog suda“ isključuje organizacije registrovane kao udruženja, klasteri ili fondacije koji se u skladu sa državnim i federalnim zakonima o udruženjima i fondacijama registruju u Ministarstvu pravde BiH, Federalnom ministarstvu pravde ili kantonalnim ministarstvima pravde, ovisno o području njihovog djelovanja.

Zbog navedenog, a imajući u vidu od strane Vlade Federacije BiH prihvaćene amandmane na  član 4. tačka k) i član 7. stav (1) Prijedloga zakona prema kojima i udruženja i fondacije mogu biti subjekti poduzetničke potporne infrastrukture, potrebno je  izvršiti izmjenu člana 6. stav (1) Prijedloga zakona, na način da se  riječ „suda“ zamijeni riječju „organa“, istakao je predjednik LINK Poduzetničkog centra Tomislav Majić.

Ili izmjene ili neikluzivan sistem sa najviše pravnih ograničenja za razvoj u regiji i EU

Tokom pripreme prijedloga amandmana, analizirali smo primjere u zemljama EU i napominjemo da nismo pronašli niti jedan primjer iz EU gdje fondacije i ne vladinie organizacije nisu dio poduzetničkog potpornog sistema i o tome smo obavijestili Vladu.  Ako nas isključe iz zakona, to će svim orgnizacijama civilnog društva koje su neprofitnog karaktera znatno otežati pristup absorpcionim kapacitetima FBiH za EU fondove, naglasio je Majić.

Male izmjene za nesmetan razvoj poduzetničko potpornih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine

Redovna sjednica Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH će se održati u ponedjeljak, 04.03.2024. godine te se iskreno nadamo da će uvaženi zastupnici podržati predložene veoma male izmjene i obezbjediti dalji nesmetan razvoj poduzetničko potpornih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine. Bez ovih izmjena, sistem poduzetničko potpornih institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine će biti ocjenjen kao neikluzivan, smanjit će se i bit će sistem sa najviše pravnih ograničenja za razvoj u regiji, ali i EU, zaključio je Majić.

Related Posts