U Portugalu održan prvi sastanak partnera eWAsTER projekta


17. aprila smo u Evori (Portugal) učestvovali na prvom sastanku eWAsTER partnerstva, koji je označio službeni početak rada na ovom međunarodnom projektu. Finansiran od strane Evropske unije, kroz Interreg Euro-MED program, eWAsTER – čije ime potiče od poruke “Sprečavanje e-otpada da zagađuje vode MEDiterana pretvaranjem otpada u resurs” – direktan je odgovor na zabrinjavajuće nisku stopu recikliranja elektronskog otpada u regiji Mediterana.

Sastanak je održan u prostorijama PACT naučno tehnološkog parka – vođe projekta. Na prvom sastanku su definisane odgovornosti, opći uslovi implementacije, plan rada za naredni period te izvršena priprema za rad na planskim dokumentima i početnim istraživanjima.

Predstavnici LINK Poduzetničkog centra su ovom prilikom predstavili iskustva LINKa u prethodnim Interreg projektima te aktivnosti na polju WEE akcija na području BIH.

Projekat ima za cilj promovisanje lokalnih i regionalnih politika za efikasnije upravljanje elektronskim otpadom, smanjenje štete po životnu sredinu u odabranim oblastima i promociju inovativnih poslovnih modela zasnovanih na prelasku električnog i elektronskog sektora sa linearnog modela na održivi kružni model.

eWAsTER okuplja 11 partnera i 14 pridruženih partnera, u mreži tehničkih i političkih tijela iz 8 zemalja: Portugal, Španija, Italija, Grčka, Bugarska, Kipar, Slovenija i Bosna i Hercegovina.

Usklađivanje kriterija upravljanja otpadom na području Mediterana jedna je od ključnih tačaka projekta, s ciljem da se destimulira ilegalno kretanje elektronskog otpada između područja s različitim propisima.

Projekat također ima za cilj ne samo rješavanje trenutnih problema, već i stvaranje održivih praksi za buduće generacije.

Related Posts