U Sarajevu održan stručni skup “Registracija poslovnih subjekata u FBIH- stanje i prijedlozi za poboljšanje”

U Sarajevu je 24.05.2018.održan stručni skup na temu “Registracija poslovnih subjekata u Federaciji Bosne i Hercegovine- stanje i prijedlozi za poboljšanje”. Stručni skup su organizirala udruženja “Nezavisni biro za razvoj” (NBR) Gradačac i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, u sklopu aktivnosti Programa održivosti razvoja civilnog društva u BIH (CSSP) kojeg podržava Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID).

Tijekom diskusije istaknuto je da Federacija BIH znatno kasni u procesu reforme registracije biznisa i da je potrebno izvršiti dodatni pritisak na Parlamente i nadležna ministarstva da ubrzaju reforme. Vlada FBiH se reformskom agendom obavezala da će do jula 2018. godine uspostaviti jednošalterski sistem registracije poslovnih subjekata (One stop shop), slično kao u Republici Srpskoj. Uspostava jednošalterskog sistema registracije podrazumijeva izmjenu i dopunu niza Zakona i podzakonskih akata, između ostalog Zakona o privrednim društvima.

 

Vlada FBiH je formirala Radnu grupu za uspostavljanje jednošalterskog sistema poslovanja, kao i Radnu grupu za izradu teksta Prednacrta zakona o izmjenama i dopunama Zakona o privrednim društvima. Na ovaj način su stvorene i bolje pretpostavke za unaprijeđenje zakona kojima se regulišu izmjene i dopune Zakona o registraciji i Zakona o privrednim društvima”, rečeno je na skupu.

Udruženja NBR Gradačac i LINK Mostar su, zajedno sa Mrežom za ekonomski razvoj BiH “LEDnet”, u prethodnom periodu uputile inicijativu sa prijedlozima za izmjenu i dopunu Zakona o privrednim društvima, koja je razmatrana na sastanku Radne grupe, kako bi se isti uvrstili u Nacrt zakona o privrednim društvima. Na ovaj način inicirane su izmjene određenih zakonskih odredbi, čijim bi se usvajanjem uspostavila veća pravna sigurnost za poslovanje privrednih subjekata. Izmjene zakona odnose se na omogućavanja privrednim subjektima da u razdoblju kada nemaju poslovne aktivnosti, mogu prekinuti poslovanje i kada se steknu uvjeti da isto nastavi jednostavnim podnošenjem prijave o ponovnom početku rada nadležnim organima, što bi značajno smanjio broj blokiranih računa firmi kao i likvidaciju društva.

Također, ukoliko se uvaži inicijativa utvrđivanjem raspona prekršajnih kazni prema težini prekršaja, privrednici će imati veću pravnu sigurnost u situacijama kada prekrše Zakon, kao i da se harmonizira neujednačena praksa sudova u izricanju visine kazne za privredne prekršaje. Novim prijedlozima zakonskih propisa traži se da se izmjena adrese ne upisuje u sudski registar, čime bi se utjecalo na smanjenje troškova poslovanja, imajući u vidu notarske naknade za obradu akata i visine sudskih kazni.

Na događaju je ujedno i predstavljena kampanja za izmjenu Zakona o privrednim društvima, praksa i iskustvo privrednih subjekata u procesu registracije, te razmatran tekst Nacrta Zakona o privrednim društvima FBiH.

Na stručnom skupu su sudjelovali predstavnici nadležnih ministarstava, općinskih uprava, predstavnika malih i srednjih poduzeća, udruženja privrednika, te organizacija koje se bave lokalnim ekonomskim razvojem u BiH.

Related Posts