UČIMO ZAJEDNO – STUDIJ TURIZMA POSJETIO PRIMJERE DOBRE PRAKSE U JABLANICI

Udruženje LiNK i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru intenzivno rade na pružanju bolje i kvalitetnije prakse za mlade ljude, studente Univerziteta, kako bi na terenu, kroz direktnu komunikaciju sa poslovnim ljudima iz sektora vidjeli dobre prakse i naučili vrijedne lekcije. U tu svrhu, održane su brojne prezentacije, sastanci, studijske posjete. Jedna od takvih posjeta jeste posjeta Jablanici koja je održana 06.01.2023. godine u saradnji sa Studijem turizma.

Ovom  prilikom studenti su u pratnji prof.dr. Veldina Ovčine i direktorice Udruženja LiNK, Alise Gekić posjetili Muzej „Bitka za ranjenike na Neretvi“, koji je u posljednje dvije godine značajno unaprijedio svoju muzejsku postavku kroz uvođenje popratnog sadržaja i modernih tehnologija. G. Armin Balić, v.d. direktora je ovom prilikom predstavio centralnu muzejsku postavku te ključne karakteristike Muzeja, dobre prakse kao i svakodnevne izazove sa kojima se Muzej suočava.

Predstavljeni su digitalni alati koji su obogatili kompletnu ponudu i sadržaj za posjetioce, poput pametne ploče na samom ulazu u Muzej, na kojoj je dostupna aplikacija „Doživi Jablanicu“. Aplikacija predstavlja kompletan turistički sadržaj regije, uključujući mapu sa označenim lokalitetima, podatke o kulturnom i historijskom sadržaju, smještajnim kapacitetima, restoranima, outdoor aktivnostima, manifestacijama i sl. Pored pametne ploče, Muzej je, uz podršku međunarodnih projekata, svoju postavku obogatio i brojim drugim sadržajima, a na studente su najveći utisak ostavili VR setovi sa zanimljivim simulacijama.

„Postavka Muzeja je značajno unaprijeđena u posljednje dvije godine, zahvaljujući saradnji i partnerstvu sa lokalnim, regionalnim i međunarodnim akterima. Uz podršku Evropske unije i međunarodnih projekata, smo značajno unaprijedili popratni sadržaj za posjetioce Muzeja. Pored standardne postavke, u sklopu Muzeja sada postoji kutak u kojem posjetioci mogu predahnuti uz topli napitak, kupiti autentični suvenir, isprobati VR setove i doživjeti Bitku za ranjenike ili skok sa Starog Mosta, informisati se uz e-vodiče na više stranih jezika te kroz aplikaciju „Doživi Jablanicu“ isplanirati svoj boravak i odabrati lokacije za obilazak. Ponosno možemo reći da Muzejska postavka prati zahtjeve posjetioca i da je prilagođena svjetskim trendovima na način da promoviše cjelokupan turistički potencijal regije“, naglasio je v.d. direktora, Armin Balić.

Turistički potencijal regije su prepoznale i članice Udruženja žena Most, koje su odlučile da pokrenu i prvo socijalno preduzeće u Jablanici. Udruženje žena Most okuplja žene sa ruralnih područja Jablanice i promoviše tradicionalnu proizvodnju i kulturni identitet BiH, a posebno Jablanice. Žene, članice Udruženja, se bave proizvodnjom tradicionalne hrane, očuvanjem i promocijom bosanske kuhinje, nošnje, kulture, pjesme i drugih karakteristika našeg društva. Vođene vizijom o očuvanju tradicije i korištenju turističkog potencijala uz osnaživanje žena u društvu, članice Udruženja su odlučile osnovati Most M d.o.o. – prvo socijalno preduzeće u Jablanici.  Ovom prilikom smo čuli njihovu priču i kušali neka od tradicionalnih bosanskih jela.

Socijalno preduzetništvo predstavlja relativno novi oblik poslovanja, koje može da se odnosi na sve pravne forme poslovnih subjekata – zadruge, udruženja građana, zaštitne radionice, poslovne inkubatore, društva sa ograničenom odgovornošću (d.o.o)… To je poslovanje sa idejom da se ostvareni profit ulaže u razvojne svrhe poput  zapošljavanja ljudi koji teže dolaze do posla, obrazovanja, zaštite životne sredine, kulturnih aktivnosti u zajednici itd. Socijalno preduzetništvo je jako važno sa aspekta rješavanja društvenih problema kao što su isključenost, siromaštvo, nezaposlenost, a sve uz primjenu inovativnih metoda. Ovaj koncept se polako počinje primjenjivati u BiH i smatramo da će njegov potencijal tek doći do izražaja u narednim godinama, kad vidimo pozitivne efekte koje su ostvarili pioniri kao što je Most M.“, istakla je Alisa Gekić, direktorica Udruženja LiNK.

Promocija socijalnog poduzetništva je podržana kroz projekat NaturBosniaHerzegovina u sklopu kojeg je Udruženje LiNK zajedno sa partnerima radilo na jačanju malih biznisa i promociji koncepta socijalnog poduzetništva na području Blidinja i Sutjeske.

Related Posts