Udruženje LiNK na Sajmu – Volontiraj i ti

 Na Španskom trgu u Mostaru održan je sajam pod nazivom – „Volontiraj i ti“. Organizatori, Fondacija Mozaik u saradnji sa Ambasadom SAD-a, imali su cilj da promovišu organizacije koje kontinuirano rade u službi društva.

Učešće na sajmu uzelo je i Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar, predstavljajući svoje aktivnosti i dosadašnje rezultate, te kontinuiranu praksu primanja volontera.

Predstavljen je Projekat „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ koji se realizuje u okviru petogodišnjeg Programa Održivosti Civilnog Društva u BiH (CSSP) koji finansira USAID.

Udruženje LINK zajedno sa NBG Gradačac su koordinatori sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH u sklopu CSSP Programa u okviru kojeg rade na širenju Mreže za ekonomski razvoj BiH – LEDnet, identifikaciji problema za rad MSP i zagovaranju za uklanjanje istih prema nadležnim nivoima vlasti, te jačanju vlastitih kapaciteta pri čemu jedna od aktivnosti je angažman volontera.

 

Related Posts