Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK predstavilo završni događaj projekta „RAD je moje PRAVO“ Rad je moje pravo: Pilot aktivnosti u cilju ostvarenja prava na rad osoba s invaliditetom“

Dana 22.04.2015. u Mostaru je održana završna konferencija projekta „RAD je moje PRAVO“  Rad je moje pravo: Pilot aktivnosti u cilju ostvarenja prava na rad osoba sa invaliditetom kojeg su u partnerstvu implementirali: talijanska nevladina organizacije COSPE – Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Emergenti  (Firenza), Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK (Mostar), Udruženje SOVE  (Sarajevo) i CNA Toskana – Confederazione Nazionale Artigianato (Firenza).

Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati projekta koji su uključivali  zagovaranje i provođenje kampanje podizanja javne svijesti o pravu na rad osoba sa invaliditetom vezano za trenutne politike prema osobama s invaliditetom i njihovom pravu na rad u okviru postojećeg zakonodavstva u odnosu na međunarodne instrumente ljudskih prava. Pored toga, predstavljeni su postignuti rezultati direktne pomoći osobama s invaliditetom koji se ogledaju u provođenju niza obuka za stjecanje dodatnih znanja i vještina s ciljem postizanja konkurentnosti na tržištu rada. Drugi aspekt direktne pomoći se odnosio na  pružanje podrške inicijativama zapošljavanja i samozapošljavanja. U tu svrhu izvršena je podijela grantova u ukupnom iznosu od 30.000 EUR za 13 korisnika projekta.

Prisutnima na konferenciji se obratio gdin. Giovanni Gravina, odgovorna osoba za jugoistočnu Europu ispred glavnog aplikanta projekta COSPE Cooperazione allo Sviluppo dei Paesi Emergenti i gdin. Sandro Fallani, načelnik općine Scandicci prezentirajući primjere dobre prakse i iskustva rada sa osobama s invaliditetom u Italiji.

Projekt „RAD je moje PRAVO“ je integracija različitih inicijativa s ciljem direktnog utjecaja i unaprijeđenja općih uvjeta radne inkluzije osoba s invaliditetom. Cilj projekta je omogućiti osobama s invaliditetom ostvarenje priznatog prava na rad u BiH i time doprinjeti umanjenju oblika  isključenosti i siromaštva i poštivanje standarda ljudskih prava i demokratskih vrijednosti.

Ovaj projekt financira Evropska unija kroz instrument za demokraciju i ljudska prava (EIDHR).

 

Related Posts