Uloga i važnost LEDnet mreže u lokalnom razvoju i boljem poslovnom okruženju

U organizaciji PLOD Centra i mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH – LEDnet mreže, u Bihaću je održana konferencija “Uloga i važnost LEDnet mreže (Mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH) u procesu lokalnog ekonomskog razvoja i kreiranju boljeg poslovnog okruženja u BiH, na kojoj je aktivno učešće uzao i predsejdnik Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK Mostar Tomislav Majić.

Konferencija je organizirana uz podršku TACSO ureda u BiH (Tehnička podrška organizacijama civilnog društva) s ciljem jačanja uloge organizacija civilnog društva u procesu razvoja, kreiranju i implementaciji razvojnih politika i stvaranja boljeg poslovnog okruženja, a kroz razmjenu znanja, diskusiju i prezentaciju specifičnih tema koje su sadržane u preporukama i izvještaju TACSO ureda u BiH pod nazivom “Partnerstvo između organizacija civilnog društva i poslovnog sektora u BiH – izazovi i prilike.”

O svemu više u samom Dnevniku Unsko-sanske televizije od 19.10.2016. godine na adresi:

http://www.rtvusk.ba/video/dnevnik-19102016/1178

Related Posts