”Usaglašene smjernice za stvaranje novih prilika za obuku mladih u sektoru kamena”

Danas je u prostorijama Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK održan sastanak Upravnog Odbora projekta „Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“.
Na sastanku je razmatran i usvojen Akcioni plan implementacije projekta, formirana Komisija za izbor i selekciju kandidata za trening i prekvalifikaciju, te potpisan Sporazum o partnerstvu. Na ovaj način usaglašene su smjernice za stvaranje novih prilika za obuku mladih u sektoru kamena s ciljem usaglašavanja ponude i potražnje na tržištu rada, te sprjećavanja odliva mladih osoba.
Učešće na sastanku uzeli su predstavnici Općine Grude, JU Zavod za zapošljavanje ZHŽ, Srednja strukovna škola Posušje, Udruga „Zvuk kamena“ Posušje, KROR d.o.o Posušje i Udruženje LiNK.
Cilj projekta je doprinjeti razvoju tržišta rada u sektoru kamena na području Zapadno-hercegovačke županije kroz uspostavu održivog institucionalnog partnerstva između javnog, privatnog, NVO sektora i obrazovnih institucija. Kroz projekat će se raditi na stvaranju preduvjeta za rješavanje neusuglašenosti ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru kamena, te na stalnom povećanju broja mladih za obuku i prekvalifikaciju s ciljem zapošljavanja.
Ovo lokalno partnerstvo za zapošljavanje je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Related Posts