USAGLAŠENI KRITERIJI DODJELE PODRŠKE ZA USPOSTAVU NOVIH BIZNISA NA PODRUČJU OPĆINE JABLANICA

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje Općine Jablanica usvojilo je kriterije za dodjelu grant sredstava za uspostavu novih biznisa na području Općine Jablanica u okviru projekta „Mentorstvom do snažnijih lokalnih partnerstava za zapošljavanje“.

Zajednička radionica članova Lokalnog partnerstva za zapošljavanje općine Jablanica održana je uz prisustvo svih članova LPZ-a. Na radionici su usaglašeni principi i usvojeni kriteriji o načinu ostvarivanja podrške u okviru projekta, te dogovoreni koraci realizacije programa samozapošljavanja s ciljem smanjenja nezaposlenosti.

Podrška će obuhvatiti: podršku pri kreiranju poslovne ideje, podršku pri registraciji biznisa i podršku pri vođenju biznisa.

Pravo na učešće u programu podrške razvoja poslovnih ideja i biznisa, će imati punoljetne osobe koje žele registrirati biznis na području općine Jablanica.

Projektom se nastoji institucionalno ojačati rad na smanjenju nezaposlenosti u Bosni i Hercegovini jačanjem uloga LPZ-a.

Projekat se provodi u okviru programa „Podrška Evropske unije lokalnim partnerstvima za zapošljavanje – Faza II“ koji finansira Evropska unija u iznosu od 4 miliona eura, a realizuje Međunarodna organizacija rada u Bosni i Hercegovini.

Lokalno partnerstvo za zapošljavanje „LPZ Mentor“ je jedno od 20 novih lokalnih partnerstava za zapošljavanje u BiH u okviru LEP II projekta, uspostavljenih s ciljem kreiranja i provedbe programa aktivacije i integracije nezaposlenih osoba u lokalna tržišta rada.

Related Posts