Usavršavanje u javnom nastupu i komunikacijskim vještinama

Predstavnice Udruženja LiNK, gđa. Ivana Udženija i gđa. Majda Penava su učestovavale na dvodnevnoj obuci “Javni nastup i komunikacijske vještine“, koja je održana 27-28.09.2018. godine u Mostaru. Obuku je vodila gđa. Meliha Mulahalilović Žiško, stručnjak za odnose s javnošću.

Učesnici obuke,  predstavnici javnog i NVO sektora, su kroz dvodnevni trening prošli teoretski ali i praktično korake za uspješan javni nastup. Nakon predstavljanja teoretskog dijela, uslijedili su praktični zadaci, prilikom kojih su simulirane (i snimane) izjave za medije te razni drugi oblici javnih nastupa. Učesnici su se, korak po korak pripremali te u skladu sa naučenim,  pred kamerama predstavili stečena znanja.

Related Posts