Uskladiti nastavne planove i programe sa potrebama tržišta rada

 

Ispred Udruženja LiNK Alisa Gekić kao saradnik za rad sa malim i srednjim poduzetnicima (MSP) predstavila je rad Udruženja LiNK te probleme MSP sektora kada je u pitanju tržište rada i neusklađenost nastavnih planova i programa sa potrebama MSP sektora. Predstavljena je Platforma rada MSP s posebnim osvrtom na probleme u MSP sektoru na tržištu rada, sa prijedlozima rješenja i odgovornim institucijama. Najavljeno je i skoro zvanično puštanje u funkciju multifunkcionalne web platforme poslovnookruzenje.ba koja sadrži pregled svih problema koji otežavaju rad MSP sektora od pokretanja posla, rada, zatvaranja firmi, tržišta rada i dr., sa prijedlozima za rješenje i nadležnim institucijama za svaki od problema.

 

Udruženje LiNK i NBR Gradačac su kooridnatori sektora Politike ekonomskog razvoja u BiH u sklopu CSSP programa, pri čemu u sklopu kampanje „Boljim poslovnim okruženjem do više radnih mjesta“ utiču na kreiranje i implementaciju javnih politika, koje su od interesa za građane BiH. CSSP program finansira USAID.

Related Posts