Usvojen Akcijski plan zapošljavanja u sektoru kamena

U srijedu 10. oktobra 2018. g. u općini Posušje održan je okrugli sto uz učešće predstavnika javnog, privatnog, NVO i obrazovnog sektora na kojem je usvojen Akcijski plan zapošljavanja ŽZH u sektoru kamena.

Akcijski plan zapošljavanja Županije Zapadnohercegovačke za period 2018-2020 predstavlja osnovni instrument realiziranja aktivne politike zapošljavanja, pri čemu predstavlja temelj za razvoj, zapošljavanje i socijalnu inkluziju na lokalnoj razini u sektoru kamena na području Županije. Akcijski plan je kreiran uz učešće svih aktera razvoja vodeći se pri tome Strateških dokumenata županije, kako bi se definisali prioriteti i ciljevi politike zapošljavanja, te utvrdili programi i mjere koje će se realizirati na području Županije, s ciljem povećanja zapošljivosti.

Radnu grupu za izradu Akcijskog plana zapošljavanja čine Udruga Zvuk Kamena, Općina Grude, JU Zavod za zapošljavanje ŽZH, Srednja strukovna škola Posušje, Ministarstvo gospodarstva ŽZH, Općina Posušje, Plava Vječnost d.o.o., VMS d.o.o., KROR d.o.o., te Udruga LiNK. Pored predstavnika radne grupe, učešće u radu okruglog stola uzeli su predstavnici Ureda Vlade za EU integracije, Grad Široki Brijeg i Mrvelji d.o.o.

Projekat „Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji i preradi kamena“ realizira se u okviru programa ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Europska unija financira sa 4 miliona eura, a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

 

Related Posts