Zajednički napori za 5% manje otpada – sastanak partnera u Crnoj Gori

U Crnoj Gori je 6.5.2021. godine održan sastanak partnera projekta “Zajednički napori za 5% manje otpada”.
Sastanak je održan u Šavniku, s ciljem analize ostvarenih rezultata te plana aktivnosti za naredni period.
Prethodno je imenovan novi predsjednik Opštine Šavnik, g. Jugoslav Jakić, sa kojim je također održan sastanak te predstavljeno partnerstvo “5% MANJE”.
Opština Šavnik je u prethodnom periodu, kroz implementaciju projekta “5% MANJE”, značajno unaprijedila tehnološke i ljudske kapacitete za upravljanje otpadom. Naime, Opština Šavnik se prvenstveno suočava sa razuđenim ruralnim područjima, koji nisu bili adekvatno pokriveni uslugom prikupljanja i odvoza smeća, zbog čega su nastajale divlje deponije. Odvajanje otpada nije bilo uspostavljeno a reciklaža je bila na niskom nivou.
Kroz projekat “5% MANJE” je uspostavljeno 5 zelenih otoka za odvajanje otpada, nabavljena je savremena oprema za održavanje javnih površina i uklanjanje ilegalnih deponija, ojačani su ljudski kapaciteti za planiranje, organizovanje i vođenje posla, uspostavljena je saradanja sa raznim akterima, od obrazovnih institucija do poslovnih subjekata, kao najvećih proizvođača otpada.
Zahvaljujući svemu navedenom značajno je unaprijeđena usluga lokalnog komunalnog preduzeća, smanjen je broj ilegalnih deponija, a u toku je niz aktivnosti kojima se nastoji dodatno unaprijediti odvajanje otpada i povećati reciklaža.

Projekat „Zajednički napori za 5% manje otpada“ finansira Evropska unija u okviru Programa Prekogranične saradnje Bosna i Hercegovina – Crna Gora u iznosu od 493.000 EUR.

Related Posts