Zajednički odgovor za bolji sistem zaštite i spašavanja – obuka za izradu planskih dokumenata

U Mostaru je održana radionica za izradu planskih dokumenata iz oblasti zaštite i spašavanja, sa fokusom na izradu Procjene ugroženosti od požara i Plana zaštite od požara.

Učešće na radionici su uzeli predstavnici službi zaštite i spašavanja iz BiH, Crne Gore, kao i Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNK te Direktorat za zaštitu i spašavanje Crne Gore, kao krovna institucija na nivou Crne Gore.

Ovom prilikom su predstavljene Metodologije izrade planskih dokumenata na entitetskom nivou u BiH (na nivou Federacije BiH i Republike Srpske) te na nivou Crne Gore.

Predstavljeni su ključni koraci te je ukazano na najčešće greške koje se dešavaju prilikom procjene ugroženosti, a koje značajno utiču na izradu ostalih planskih dokumenata.

Ovom prilikom, predstavnica Koalicije organizacija osoba sa invaliditetom, gđa. Jasminka Rebac je predstavila i važnost uključivanja ranjivih kategorija u sam proces planiranja, jer je njihovo spašavanje često otežano i zahtijeva posebnu pažnju.

Aktivnosti se provode u okviru projekta „Zajednički odgovor“ čija ukupna vrijednost iznosi preko  590.000 eura, od čega je Evropska unija obezbijedila oko 490.000 eura bespovratnih sredstava. Realizacija je počela 01.07.2022. i trajat će 2 godine, a provode ga Uprava za civilnu zaštitu i vatrogastvo HNŽ/K u saradnji sa partnerima: Udruženjem za poduzetništvo i posao LiNK Mostar i Fondacijom za razvoj sjevera Crne Gore (FORS MNE).

Za više informacija, molim Vas kontaktirajte:  

Alisa Gekić, izvršna direktorica Udruženja LiNK Mostar

+387 61 629 299, info@linkmostar.org  

Related Posts