Završni događaj Projekta “Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja”

U Mostaru je, 27.11.2014., održana završna konferencija projekta „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja“, kog je implementiralo Udruženje za preduzetništvo i posao LiNK u partnerstvu sa Institutom za mašinstvo „Univerziteta „Džemal Bijedić“ i talijanskom nevladinom organizacijom COSPE-Cooperazione per lo Sviluppo dei Paesi Emergenti.

Na konferenciji su predstavljeni postignuti rezultati projekta, koji su uključivali realizaciju obuke zavarivača za ručni elektro-lučni (REL) postupak zavarivanja i CO2 postupak zavarivanja, obuke za CNC operatore i obuke iz oblasti kozmetologije, za ukupno 30 korisnika. Obuke su realizirane u suradnji sa INTERA Tehnološkim Parkom Mostar, Centrom ljepote Mona Lisa Edukacije i Institutom za mašinstvo Univerziteta Džemal Bijedić Mostar.

U okviru projekta su implementirane 3 „Pokreni svoj posao“ obuke, koje su uspješno završile 33 osobe.

Uz stručnu podršku profesora Ekonomskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ Mostar u okviru projekta je izrađena analiza potreba na tržištu rada Hercegovačko-neretvanske županije.

Prisutnima na konferenciji se obratila Jadranka Mihić, task manager, ispred Delegacije Europske unije u BiH, naglasivši da je potrebno da fokus aktivnosti bude usmjeren na obrazovanje odraslih i prepoznavanje potreba tržišta rada, te da se ta problematika treba rješavati sistematski i da obuhvata cijelu BiH, uz priznavanje formalnog i neformalnog obrazovanja za radnu snagu, koja ne može doći do posla.

Tokom konferencije su predstavljena iskustva korisnika provedenih obuka, uz obraćanja predstavnika relevantnih institucija i organizacija.

Projekat „Jačanje konkurentnosti na tržištu rada kroz proces cjeloživotnog učenja“ je usmjeren na promociju i priznavanje procesa cjeloživotnog učenja i obrazovanja odraslih s ciljem smanjenja nezaposlenosti i razvoja MSP sektora u Bosni i Hercegovini. Strateški cilj projekta je promocija trajnog sistema profesionalnog obrazovanja odraslih na kantonalnom nivou, uz identifikaciju stvarnih potreba radnog sektora i usklađivanje ponude i potražnje na tržištu rada.

Europska unija je finansirala ovaj projekat kroz instrument za predpristupnu pomoć u iznosu od 72.265 eura.

Related Posts