Završni događaj projekta SEE INNOVA – Budimpešta 10. -13. novembra 2014.

U periodu od 10.-13. novembra/studenog 2014. god., članovi projektnog tima projekta SEE INNOVA, su prisustvovali zadnjem sastanku Upravljačkog odbora projekta i završnom događaju „Bridging Regions in Europe“ koji se održao u Budimpešti u Mađarskoj. Ovaj događaj se organizirao u suradnji s mađarskim nacionalnim uredom za inovacije i Ministarstvom za ekonomiju Mađarske – Klaster za razvoj Mađarske.

Na završnom događaju je:

  • predstavljen SEE_INNOVA Zajedničkog akcijskog plana za ključne aktere u upravljanju inovacijama;
  • izložba ‘Flashes of Genius’, na kojoj je izložen i poster inovativne ideje Semire Čehic, studentice Fakulteta informacionih tehnologija u Mostaru,
  • prezentirani rezultata Malih inovacijskih vaučera.

Radionice i umrežavajući sastanci u okviru završnog događaja su bili prilika za susret klastera, poduzeća i stručnjaka koji rade u području inovacija vezanih za samostalan život starijih osoba, ali i mladih poduzetnika i početnika u biznisu.

Udruženje LINK Mostar je jedan od partnera u projektu. Projekt SEE_INNOVA je financiran u okviru programa transnacionalne suradnje jugoistočne Europe u okviru komponente IPA fondova financiranih od EU.

U projekt su uključeni partneri iz: Austrija, Bugarska, Grčka, Mađarska, Italija, Rumunjska, Bosna i Hercegovina, Srbija i Crna Gora.

Za više informacija:

http://www.seeinnova.eu

Related Posts