Pilot akcija za pristup pravima na rad osoba sa invaliditetom

Trajanje projektaDecembar 2016 - decembar 2017
Vrijednost projekta191.571,73 EUR
DonatorDelegacija Europske Unije

Pilot akcija za pristup pravima na rad osoba sa invaliditetom (OSI)

Pilot akcija za pristup pravima na rad OSI, se implementira u okviru oblasti Socijalna inkluzija osoba sa invaliditetom, i to  u partnerstvu Udruženja za poduzetništvo i posao LiNK (nosilac projekta) i Udruženja Polio Plus – Movement against disability (ključni partner). Projektne aktivnosti se odvijaju u Makedoniji.

Cilj projekta je doprinijeti pristupu osoba sa invaliditetom prema priznatim ljudskim pravima na rad. Kroz ovaj projekat se radi na promicanju uključivanja osoba sa invaliditetom u puteve zapošljavanja i samozapošljavanja u Makedoniji.