Razvoj turizma na tri jezera

Trajanje projektaNovembar 2017 - Decembar 2018
Vrijednost projekta192.566,70 KM
DonatorDelegacija EU i Vlada Njemačke

Razvoj turizma na tri jezera

 

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK je u okviru EU PROLOCAL programa, u saradnji sa partnerskim općinama: Jablanica, Prozor-Rama i Posušje započelo implementaciju projekta “Razvoj turizma na tri jezera”. 

Opšti cilj projekta je razvoj održivog turizma jezerskih područja (Jablaničko jezero, Ramsko jezero i jezero Tribistovo) putem poboljšanja turističke ponude s fokusom na turizam za mlade ljude, kampiranje, sport, događaje, gastronomiju, kroz valorizaciju turističkih resursa te izgradnju kapaciteta i implementaciju integriranog modela ponude.