Zvuk kamena – partnerstvo za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena

Trajanje projekta2018-2019
Vrijednost projekta53.635,18 EUR
DonatorEU, ILO

Zvuk kamena - partnerstvo za zapošljavanje u sektoru proizvodnje i prerade kamena

Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK Mostar zajedno sa partnerima Općina Grude, SSS Posušje, Zavod za zapošljavanje ŽZH, VMS d.o.o. Posušje, KROR d.o.o. Posušje, Plava vječnost d.o.o Posušje i Udruženje građana Zvuk kamena Posušje, započinje implementaciju projekta “Zvuk kamena – Partnerstvo za zapošljavanje u proizvodnji kamena i prerađivačkoj industriji”. Ovo lokalno partnerstvo za zapošljavanje je jedno od 19 uspostavljenih u zemlji u okviru projekta ”Podrška lokalnim partnerstvima za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini”, kojeg Evropska unija finansira sa 4 miliona eura a provodi Međunarodna organizacija rada (ILO).

Cilj projekta je doprinjeti razvoju tržišta rada u sektoru kamena na području Županije Zapadno-hercegovačke. Kroz projekat će se raditi na stvaranju preduvjeta za rješavanje neusuglašenosti ponude i potražnje na tržištu rada u sektoru kamena u ovom području, te na stalnom povećanju broja mladih za obuku i prekvalifikaciju s ciljem zapošljavanja.

U okviru projekta radit će se na uspostavi održivog partnerstva, kreiranju politika i akcionog plana zapošljavanja, unaprjeđenju kapaciteta Centra za kamen, te realizaciji aktivnih mjera zapošljavanja za mlade osobe.