Logistička i tehnička podrška

Svojim klijentima, članovima i drugim korisnicima nudimo logističku i tehničku podršku pri:
– Pripremi aplikacija za grant i kreditna sredstva;
– Implementaciji projekata,
– Organizaciji javnih događaja (stručnih skupova, seminara, radionica, press konferencija, nastupa na sajmovima itd.).

Iza svakog velikog preduzetnika nalazi se još veća logistika.