LED NET Initiative

Trajanje projektajuni 2011. do juni 2013. godine
Vrijednost projekta231.062,00EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH

LED NET Initiative

Projekat LED NET je inicijativa za stvaranje mreže za lokalni ekonomski razvoj u BiH. Opći cilj projekta je potaknuti umrežavanje i jačanje civilnog društva u sektoru LED / RED u BiH, te osigurati njihovu dugoročnu suradnju, razmjenu znanja i iskustava. Specifični cilj je uspostaviti efikasnu i funkcionalnu koaliciju nevladinih organizacija, koja će postati ravnopravan sudionik u procesu LED / RED u našoj zemlji kroz razvoj kapaciteta, uključenosti i koaliciju najmanje 5 nevladinih organizacija kao i uspostavljanje dijaloga sa relevantnim vladinim predstavnicima na svim nivoima vlasti.
Implementator projekta je PLOD Bihać, dok su partneri na implementaciji projekta Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, NBR Gradačac, Udruženje UPIP Žepče, te CRH Trebinje.