Manje korupcije, više radnih mjesta

Trajanje projektafebruar 2011. do oktobar 2012. godine
Vrijednost projekta120.000,00 EUR
DonatoriDelegacija EU u BiH

Manje korupcije, više radnih mjesta

Opći cilj ovog projekta je ubrzanje reforme ključnih vladinih institucija, njihovih programa, projekata i procedura kao i poboljšanje njihova rada aktivnim uključenjem i sudjelovanjem nevladinih organizacija civilnog društva.
Ciljne grupe projekta su: Vijeće ministara BiH (Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa), Vlada FBiH,- dva ministarstva RS, FBiH i USK uredi za zapošljavanje, 3 kantonalne vlade /nadležna ministarstva, 6 entitetskih i kantonalnih parlamenata, 20 nevladinih organizacija koje se bave razvojem MSP i poduzetništva, 4 općine, Razvojna banka FBiH.
Krajnji korisnici projekta su mala i srednja poduzeća, udruženja poduzetnika, sindikata i nezaposlenih građana.
Projekat je implementiran od strane NBR Gradačac, a partneri projekta su Udruženje za poduzetništvo i posao LiNK, te PLOD Bihać.